Pesan Dari Tuhan Yesus Untuk Tetap Berada Dalam TerangNya

  Yohanes 8:12 “Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.”   Putri-KU. Tuliskan perkataan ini bagi mereka yang memiliki telinga untuk mendengar. Banyak… Baca lebih lanjut