Ibu Yang Melakukan Aborsi Adalah Pembunuh, Bapa di Surga ingin Kau Bertobat!

u12

Bawalah Firman ini dalam Doa, Aku (Wendi) menerima Firman ini 5 April 2016:

Putri dari Hati-KU yang membuat Bapa begitu bangga, tuliskan Perkataan-KU yang Suci dan Kekal.

Ingat ketika semua kejadian-KU dimulai kau tidak lupa kenapa Elohim Jehovah menuangkan Murka-Nya. Ada kenajisan demi kenajisan yang terjadi di Bumi-KU. Ciptaan-KU mencari cari tuhan kecil lain yang tuli, bodoh dan tidak ada gunanya sama sekali. Kalian telah membaca anak anak-KU mengorbankan anaknya sendiri kepada tuhan tuhan lainnya di Kitab Suci-KU. Hari ini, anak anak-KU masih tetap mengorbankan bayi mereka melalui aborsi. Ini tidak ada perbedaannya dengan mengorbankan anak mereka melalui api kepada Molokh. Tidak ada perbedaannya dengan menusuk pisau ke jantung mereka. Ini adalah pembunuhan.

Bukankah Firman-KU mengatakan Janganlah Membunuh? Tetapi anak anak-KU diperdayai oleh musuh kalau melakukan kejahatan ini itu tidak apa apa. Tidak. Kalian harus membela dan melawan pembunuhan bayi anak anak-KU. Bapa membentuk setiap kehidupan dalam rahim ibu. AKU adalah pencipta semua kehidupan, dan Firman-KU mengatakan AKU membentukmu dari rahim ibumu. Semua bayi yang telah dibunuh oleh ibu mereka ada bersamaKU di Surga. Biarlah Bapa mengatakan ini: Apa yang si pendosa bisa lakukan? Mereka bertobat kepada ANAK-KU, karena tanpa ANAK-KU, kau tidak punya harapan, tidak punya kehidupan, hanya kematian di Neraka. Ya, walaupun kau adalah milik ANAK-KU, bertobatlah. Kau tidak tahu semua dosa dosamu yang kau lakukan sepanjang hari. Setan suka kalau Mempelai ANAK-KU tidak bertobat selalu. Ya, kau memiliki kehidupan kekal dalam ANAK-KU dan tidak ada yang bisa mengambilmu dari Tangan-Nya atau Tangan-KU. Tetapi, dagingmu akan bangkit dan membisikanmu dan melemahkan gairah kepada ANAK-KU. Semua Mempelai-KU, kalian tidaklah sempurna. Bapa tidak menciptakan anak untuk menjadi sempurna. Kau membutuhkan Darah ANAK-KU yang sempurna dan pengampunan atas dosa dosamu untuk tetap berada di dalam Dia. Jangan biarkan kesombonganmu menjadi penghalang antara hubunganmu dengan ANAK-KU yang Tunggal, Yeshua.

Bapa Yahweh Kekal, jangan dengarkan kepada keangkuhanmu. Jadilah hancur dan pertobatan penuh seterusnya, demikian Kata Bapa.

(DITERJEMAHKAN/POST OLEH: WWW.MENUJUABBA.WORDPRESS.COM -PESAN, WAHYU, NUBUAT, RAHASIA, PENGLIHATAN DAN PENGAJARAN TERLENGKAP DARI TUHAN YESUS KRISTUS DI AKHIR ZAMAN)

kLW956Y

Efesus 6:10-18

Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. 11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis; 12 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13 Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14 Jadi berdirilah tegap, berikatpinggangkan kebenaran dan berbajuzirahkan keadilan, 15 kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera; 16 dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, 17 dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah, 18 dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang Kudus,

Bilangan 6:22-27  TUHAN berfirman kepada Musa: 23 Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya: Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka:

24 TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;

25 TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia;

26 TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

27 Demikianlah harus mereka meletakkan nama-Ku atas orang Israel, maka Aku akan memberkati mereka.”