Satu Agama Global di Dunia Orde Baru : KRISLAM

mastheader_121017

(Available in English)

Anak anak-KU, ini adalah bagian yang paling sering disalah pahami tentang nubuatan-KU di Matius 24, tetang tanda tanda akhir zaman. Ingat ketika murid murid-KU bertanya kepada-KU di ayat ke 3? AKU sedang memberitakan kejadian dan peristiwa yang akan menjadi tanda tanda akhir zaman ini – zaman gereja-KU, tanda yang akan memberitahu Kedatangan-KU untuk Mempelai-KU di Rapture pertama. Kau harus mengerti peristiwa ini akan terjadi sebelum Masa Kesengsaraan Tribulasi Besar, atau dimulainya 70 masa, kepada bangsa Israel yang telah di nubuatkan Nabi Daniel.

Seperti yang telah KU-ungkap dan konfirmasi kepada putra-KU Mark, peristiwa akhir zaman ini mengikuti ayat 14 yang berbicara tentang banyak hal yang akan terjadi di masa bersalin tribulasim sebelum Penuaian Jiwa Besar Besaran. Di pesan sebelumnya yang telah KU-berikan, AKU mengungkap manusia durhaka akan dinyatakan kepada dunia, sebelum dikumpulkannya orang orang kudus-KU oleh malaikat malaikat-KU di Rapture Mempelai. Ini tertulis untukmu di ayat 31 dan sesuai Firman-KU 2 Tesalonika 2:1-3.

Jadi biarlah yang mempunyai mata melihat dan telinga mendengar, ketahuilah ini – terlihatnya ‘pembinasa keji di tempat kudus’ yang dinubuatkan Nabi Daniel, adalah pada waktu manusia durhaka datang ke kota suci-KU Yerusalem untuk menyaksikan Perjanjian Damai Palsu antara Israel dan Palestina. Banyak yang akan terjadi pada waktu itu, yang akan membuat dunia merayakan perjanjian palsu, karena berharap akan ini. Dalam waktu dekat, semuanya akan digenapi, karena Firman-KU mengatakan.

_68996210_ae31888c-7428-49b8-9cc4-cf9aceaaa3dc

Ketika ini terjadi, Perdana Menteri Israel akan memberikan bagian dari Yerusalem kepada Palestina, untuk ditukarkan hak untuk membangun Bait Suci Ketiga. Muslim boleh tetap memiliki Mesjid Al-Aqsa karena terletak di bagian luar Bait Suci-KU di bagian tanah yang tidak ada bangunan Bait Suci-KU. Ini juga tertulis oleh Rasul-KU Yohanes sewaktu dia mendapatkan penglihatan akhir zaman. Kau akan menemukan ini di pasal sebelas ayat pertama dan kedua Kitab Wahyu. Ini akan terjadi sebelum Penuaian Jiwa Besar Besaran. Sewaktu Penuaian Jiwa Besar Besaran, dunia akan masih tergoncang dari terror dan ketakutan dari Tiga Hari Kegelapan dan kekacauan dan kehancuran.

anti

Jadi, Peringatan-KU di ayat 15 sampai 20 kitab Matius 24, adalah untuk umat-KU yang tinggal di Yerusalem dan provinsi Yudea di masa itu, untuk lari ke gunung gunung, dan melarikan diri dari injakan orang asing selama 42 bulan. Banyak sarjana alkitab menafsirkan ini yang akan terjadi di tengah 70 masa Daniel, tetapi ini adalah dua kejadian yang berbeda.

Segera setelah Perjanjian Damai Palsu di tanda tangani, orang Muslim tidak akan membuang waktu dan akan langsung masuk ke Yerusalem, dan mereka akan mengusir orang Yahudi dari Yudea. Akan ada banyak kekerasan dan kekacauan walaupun adanya Perjanjian Damai. Umat-KU harus melarikan diri dari Yudea ke gunung gunung. Ini adalah caranya pengikut aulloh SWT, karena dia adalah allah palsu yang mendorong kekerasan dan pembunuhan dengan namanya. Ini adalah suatu hujatan bagi Bapa dan AKU, banyak tertipu dan berpikir kalau AKU, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub adalah yang sama dengan tuhannya muslim! BERTOBATLAH! AKU berkata kepada mereka yang percaya penghinaan ini, karena Agama Palsu Dunia Orde Baru adalah “Krislam”, kenajisan menyatukan Kristen dengan Islam.

Apa yang sama dari terang dan kegelapan? TIDAK ADA! Tetapi iblis sudah merencanakan tipuan ini sudah beratus ratus tahun lewat pengajaran hadith orang orang Muslim. Hanya anak anak-KU yang tahu nubuat Muslim tentang Mahdi dan Isa (Yesus Islam) akan tahu ini adalah bagian dari penipuan terbesar setan di akhir zaman! AKU sudah memperingatkan kepada kalian hari ini sekarang. Bagi mereka yang tertinggal setelah Rapture akan dipaksakan menerima Satu Agama Dunia, janganlah kalian tertipu!

chrislamrising

Di Ayat 15 sampai 20 Matius 24 ada peringatan penting kepada Umat-KU di Israel tentang kesusahan besar yang akan mereka alami. Janganlah mereka membuang waktu berada di dalam kota, karena mereka dalam bahaya besar. Umat Yahudi-KU harus berlari segera untuk nyawa mereka dan Hati-KU bersedih terutama bagi mereka yang hamil atau mengasuh anak anak mereka ketika ini terjadi dalam waktu dekat. Mereka membutuhkan doa doamu, berdoalah bagi umat Yahudi, supaya pelarian ini jangan jatuh pada musim dingin atau hari Sabat, karena banyak yang tidak akan luput pada masa itu.

Bagi kalian yang ragu tentang pesan ini, AKU memintamu untuk datang kepada-KU dengan berlutut dan carilah Wajah-KU. JIka kau bertanya kepada-KU dengan iman, AKU akan memberikanmu hikmat yang kau cari dan memahami pesan ini. AKU mencintai kalian semua anak anak-KU, teruslah berjalan bersama-KU setiap hari, karena AKU ingin melindungi kalian semua dibawah kepak Sayap-KU.

Tuhan Yesus Kristus
 

2 Tesalonika 2:1-3, 9-12

Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia kami minta kepadamu, saudara-saudara, 2 supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. 3 Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga! Sebab sebelum Hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa,

Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan Iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, 10 dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 11 Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, 12 supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan.
 

Firman ini diterima oleh Mark Chen

TUHAN mengungkap kepada kita penipuan yang akan menjadi Satu Agama Dunia: KRISLAM. Karena informasi ini adalah bagi mereka yang tidak mengenal Hadith Islam (kumpulan tradisi dan perkataan nabi muhamad juga kehidupannya sehari hari *Sunna*, sebagai sumber lain selain Alquran).

Tuhan memberikan penjelasan pentingnya hubungan antara nubuat akhir zaman Islam tentang Al Mahdi dan nabi Isa, dengan bangkitnya Krislam di Masa Kesengsaraan Tribulasi sebagai Satu Agama Dunia milik setan di Dunia Orde Baru (New World Order). Saya juga telah  menerima konfirmasi berkali kali bahwa Binatang dari Laut (Wahyu 13:2) adalah bangsa bangsa Islam dan juruselamat mereka Mahdi.

president-barack-obama-a-freemason-and-the-antichrist

Bukan kebetulan juga ada gerakan di seluruh dunia yang ingin menyatukan Kristen dan Islam, terutama gereja gereja yang sudah murtad, dan keimanan pluralisme. Marilah kita berjaga jaga terhadap penipuan ini, dan peringatkan yang lain akan ini, kita sedang melihat nubuat alkitab sedang digenapi dalam waktu cepat di dunia ini. Tuhan memberitahu kita kalau “Umat-KU binasa karena kurangnya pengetahuan (Hosea 4:6)”

Mari beritakan kedatangan Sang Raja, karena Dia ingin semuanya di selamatkan dan tidak binasa (2 Petrus3:9)

Shalom!
 

(DITERJEMAHKAN OLEH: WWW.MENUJUABBA.WORDPRESS.COM -PESAN, WAHYU, NUBUAT, RAHASIA, PENGLIHATAN DAN PENGAJARAN TERLENGKAP DARI TUHAN YESUS KRISTUS DI AKHIR ZAMAN)
 

Matius 24

3 Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka: “Katakanlah kepada kami, bilamanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?”

4 Jawab Yesus kepada mereka: “Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu! 5 Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 6 Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah; sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. 7 Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. 8 Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.

9 Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku, 10 dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. 11 Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 12 Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 13 Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 14 Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.”

15 Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh nabi Daniel–para pembaca hendaklah memperhatikannya– 16 maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. 17 Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya, 18 dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. 19 Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu.20 Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. 21 Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. 22 Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat; akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. 23 Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. 24 Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 25 Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. 26 Jadi, apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. 27 Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia. 28 Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun.”

29 Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 30 Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. 31 Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.

32 Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara: Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, bahwa musim panas sudah dekat. 33 Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. 34 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya ini terjadi. 35 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.

36 Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa sendiri.” 37 Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 38 Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, 39 dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pulalah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 40 Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan; 41 kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.

42 Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 43 Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44 Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.”

 
 

 

Dearest brothers and sisters,

This is the fourth part of the Lord’s walk-through of the prophetic timeline recorded in Matthew 24. In this message from the Lord Jesus Christ, we look at verses 15 to 20, with very important revelations from the Lord. As always, please exercise discernment, and seek the Lord’s confirmation directly in prayer. In this part of our walk-through of Matthew 24 by the grace of God, we now move into increasingly more controversial grounds concerning end-time prophecy. The Lord has been teaching me things that are very different from how Bible scholars in the traditional (ie. pre-tribulation rapture, pre-millennial) prophecy school of thought have mostly interpreted the events in Matthew 24. I will not fear men, but God alone, so I will endeavour to post them in the coming weeks, despite the potential controversy the subsequent messages will invariably generate. Hence, I will continue to add my cautionary note in every part of the Lord’s walk-through of Matthew 24. Please excuse the repetition of it.

Once again, I have included an explanatory note at the end of this message, along with web links to relevant end-time news articles. Please note that I am not doing this in order to engage anyone in a political discussion, but I wish to provide relevant world news to highlight the continuing development of end-time Bible prophecy in relation to the coming 3 Days of Darkness, the Great Soul Harvest and the Rapture of the Bride.

Note: I know many will disagree with this message based on their own understanding of Matthew 24, but I have to be obedient to the Lord and post this message, despite the potential controversy this will generate. If any of you wish to seek clarification, I shall try to do respond to your questions in the comments, though I may not be able to do so promptly. I DO NOT appreciate false accusations and allegations being made against me, as I believe all true believers of Jesus Christ are commanded to act and speak in His grace and love. All of us who are mature can carry out a civil discussion, without resorting to name-calling and angry tirades. If you don’t think you can do so, then please refrain from posting your comments, until you seek the Lord to help you to participate in a gracious discussion of His Scriptural truths. Do understand that I am not doing this to gain the praise of men, but I am called to do God’s Will for me in this prophetic-teaching ministry on FB. Thank you and shalom!

1 December 2014

15 “Therefore when you see the abomination of desolation which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place (let the reader understand), 16 then those who are in Judea must flee to the mountains. 17 Whoever is on the housetop must not go down to get the things out that are in his house. 18 Whoever is in the field must not turn back to get his cloak. 19 But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days! 20 But pray that your flight will not be in the winter, or on a Sabbath.

“Dear children, we now come to a frequently misunderstood portion of My prophecy in Matthew 24, concerning the signs of the end of the age. Remember My disciples’ questions to Me in verse 3 of the chapter? In the entirety of the chapter, I AM foretelling events that will mark the end of this age – the age of My Church, and the signs that will accompany the time of My Coming for My Bride in the first Rapture. You need to understand that these events will take place before the beginning of the Great Tribulation, or the start of the 70th week of chastisement upon the nation of Israel, as prophesied by My prophet, Daniel.

As I have revealed and confirmed to My son, Mark, these end-time events following verse 14 talk about the many things that will happen during the time of the birth pain tribulation, prior to the Great Soul Harvest. In a previous message that I gave to My son, I revealed that the man of lawlessness will be revealed to the world, before the gathering of My saints by My holy angels in the Rapture of My Bride. My loves, this is written for you in verse 31, and in the corresponding portion of My Word in 2 Thessalonians 2:1-3. Therefore, let those who have eyes to see, and ears to hear, know this – the appearance of ‘the abomination that causes desolation’ standing in the holy place, as prophesied by the prophet, Daniel, is the time at which the man of lawlessness will visit My holy city of Jerusalem to witness the signing of the false covenant of peace between Israel and the Palestinians. Much will have happened by that time, which will cause the world to celebrate this false treaty that many have been hoping to see materialize. And so, it will come to pass, My children, in the days ahead, for My Word must be fulfilled.

When this happens, the Prime Minister of Israel will cede parts of Jerusalem to the Palestinians, in exchange for the right to build their Third Temple on the Temple Mount. The Muslims will retain their Al-Aqsa Mosque on the Temple Mount, for it sits on land that belongs to the outer court of the Holy Place, and it will not intrude on the consecrated area that I have stipulated in My Word concerning the building of My Holy Temple. The same fact is spoken of by My apostle John in his vision of the end times. You will find this written in the first two verses of the eleventh chapter in the Book of Revelation, My children. This will take place during the period just prior to the Great Soul Harvest. During the Great Soul Harvest, the world will still be reeling from the terror and dread of the 3 Days of Darkness and the ensuing chaos and destruction.

Therefore, My warning in verses 15 to 20 of Matthew Chapter 24, is given to My people who live in Jerusalem and the province of Judea in those days, to flee to the mountains to seek refuge and to escape from the trampling of the holy city by the Gentiles for 42 months. Many Bible prophecy scholars interpret this to refer to the event that will take place only at the middle of Daniel’s 70th week, when the ‘abomination of desolation’ will stop the daily sacrifices in the completed Third Temple. My children, believe Me when I tell you that these are two different events.

As soon as the false peace treaty is signed, the Muslims will waste no time to move in and occupy the ceded parts of Jerusalem, and they will do their best to drive out the Jews from the larger area of Judea as well. There will be much violence and unrest, despite the signing of the peace treaty, and My people will have to flee from Judea to the safety of the mountains. These are the ways of the followers of Allah, for he is a false god who promotes violence and killings in his name. It is a blasphemy to My Father and I, that many have been deceived into thinking that the Great I AM, the God of Abraham, Isaac and Jacob, is one and the same as the god of the Muslims! REPENT! I say to those who believe this blasphemy, for the New World Order’s False Religion is ‘Chrislam’, the abominable merging of Christianity and Islam.

What have light and darkness in common, My children? NOTHING! Yet, the devil has been laying the groundwork for this great deception for centuries by teaching it in the hadith of the Muslims. Those of My children who are aware of the prophecies of the Muslims’ Mahdi and Isa (Muslim Jesus) will know that this is part of Satan’s end-time great deception! I have confirmed this to My son, Mark, and I AM warning you all now, My loves. Those who will be left behind after the Rapture of My Bride will be subjected to this One World Religion deception, so be not deceived, My children!

My children, verses 15 to 20 of Matthew Chapter 24 contain a dire and urgent warning to My people in Israel regarding the great distress that is coming upon them in the days ahead. None of them should linger a moment longer than they ought to in the city, for they will be in grave danger. My Jewish children will need to flee urgently for their lives at that time, and My heart is particularly burdened for those who will be pregnant or nursing their young ones when this takes place in the near future. They will need your prayers, dear children. My loves, pray also for the Jews, that their flight to safety will not occur in the cold of winter, nor on a Sabbath, for many will surely not escape in time otherwise.

For those of you who have doubts concerning this message, I ask you to please come before Me on bended knees and seek My face. If you ask Me in faith, I will give you the wisdom you seek and the discernment you need, in order to confirm this message to you. I love you all, My children. Please continue to walk with Me daily, for I desire to protect all of you under the shelter of My wings!”

Note: The Lord wants me to add the parenthetical explanation of Isa as the Muslim Jesus.

Matthew 24:31 (NASB)
31 And He will send forth His angels with a great trumpet and they will gather together His elect from the four winds, from one end of the sky to the other.

2 Thessalonians 2:1-3, 9-10 (NASB)
2 Now we request you, brethren, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, 2 that you not be quickly shaken from your composure or be disturbed either by a spirit or a message or a letter as if from us, to the effect that the day of the Lord has come. 3 Let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction,
9 that is, the one whose coming is in accord with the activity of Satan, with all power and signs and false wonders, 10 and with all the deception of wickedness for those who perish, because they did not receive the love of the truth so as to be saved. 11 For this reason God will send upon them a deluding influence so that they will believe what is false, 12 in order that they all may be judged who did not believe the truth, but took pleasure in wickedness.

Daniel 9:27 (NASB)
27 And he will make a firm covenant with the many for one week, but in the middle of the week he will put a stop to sacrifice and grain offering; and on the wing of abominations will come one who makes desolate, even until a complete destruction, one that is decreed, is poured out on the one who makes desolate.”

Revelation 11:1-3 (NASB)
11 Then there was given me a measuring rod like a staff; and someone said, “Get up and measure the temple of God and the altar, and those who worship in it. 2 Leave out the court which is outside the temple and do not measure it, for it has been given to the nations; and they will tread under foot the holy city for forty-two months. 3 And I will grant authority to my two witnesses, and they will prophesy for twelve hundred and sixty days, clothed in sackcloth.”
2 Corinthians 6:14 (NASB)
Do not be bound together with unbelievers; for what partnership have righteousness and lawlessness, or what fellowship has light with darkness?

Exodus 20:3 (NASB)
“You shall have no other gods before Me.”
Isaiah 43:11-12 (NASB)

11 “I, even I, am the Lord,
And there is no savior besides Me.
12 “It is I who have declared and saved and proclaimed,
And there was no strange god among you;
So you are My witnesses,” declares the Lord,
“And I am God.
2 Corinthians 4:4 (NLT)
Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don’t believe. They are unable to see the glorious light of the Good News. They don’t understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God.

John 10:10 (NASB)
10 The thief comes only to steal and kill and destroy; I came that they may have life, and have it abundantly.
Psalm 122:6-7 (ESV)
6 Pray for the peace of Jerusalem! “May they be secure who love you! 7 Peace be within your walls and security within your towers!”
Luke 23:27-31 (NASB)
27 And following Him was a large crowd of the people, and of women who were mourning and lamenting Him. 28 But Jesus turning to them said, “Daughters of Jerusalem, stop weeping for Me, but weep for yourselves and for your children. 29 For behold, the days are coming when they will say, ‘Blessed are the barren, and the wombs that never bore, and the breasts that never nursed.’ 30 Then they will begin to say to the mountains, ‘Fall on us,’ and to the hills, ‘Cover us.’ 31 For if they do these things when the tree is green, what will happen when it is dry?”
James 1:5-6 (NASB)
5 But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. 6 But he must ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind.

Note:
In this very important prophetic message from the Lord Jesus Christ, He explains to us the crucial difference between Matthew 24:15 and other prophetic Bible verses, such as Daniel 8:11, 9:27, 11:31, which concern the ‘abomination of desolation’. The Lord tells me that it is the same Antichrist figure referred to in all of the verses mentioned above, but the verse in Matt 24 actually describes an earlier event and moment in the end-time prophetic timeline. The Lord also talks about how the Jews will have to flee from Judea at that time, even before Daniel’s 70th Week begins. This message will likely be met with scepticism and disbelief, and I can understand why if that should happen.

The simple reason is that most of us who believe in the pre-Daniel’s 70th Week, Rapture of the Bride teaching in the Holy Bible have traditionally understood Matthew 24:15-20 to refer to the mid-point of the 7-year Great Tribulation, including myself. Yet, the Lord has been steadily showing me in recent weeks that this interpretation is wrong. Jesus has helped me to see that He is foretelling events at the end of the Church Age (i.e. pre-Great Tribulation) in Matthew 24, in response to His disciples’ questions to Him in verse 3 of that chapter. Indeed, Matthew 24:29 corresponds to the opening of the 6th Seal in Revelation 6:12-17, and Matthew 24:31 foretells the gathering of the Bride of Christ from all over the world, on earth and in heaven, for the momentous Rapture of the Bride (1 Thessalonians 4:15-17).

Another important clarification from the Lord involves the fleeing of the Jews from Judea in Matthew 24:16-20, which many of us traditionally believe to refer to the mid-point of Daniel’s 70th Week as well. From what the Lord has confirmed to me, this is an event prior to the Great Tribulation of 7 years, not during Daniel’s 70th Week. Yes, there will be a mass exodus of the Jews at the mid-point of Daniel’s 70th Week (Revelation 12:5-6), which corresponds to the time of the stopping of the daily sacrifice in the future Third Temple by the man of lawlessness, who is the ‘abomination of desolation’.

The outer court of the future Temple and the holy city will be given over to the nations, who will trample the city for 42 months. One key indication of this event taking place during the first 3.5 years of the Great Tribulation, and not the second 3.5 years of that period, as many of us may believe, is seen in Revelation 11:1-3. The mention of the Two Witnesses in verse 3 tells us that they will minister and preach during that same period of time, i.e. the first 3.5 years of Daniel’s 70th Week. The majority of English Bible translations may not indicate this clearly, but the New Living Translation describes the ministry of the Lord’s Two Witnesses as ‘during those 1260 days’. I believe that comparatively fewer of us will dispute the Scriptural evidence of the ministry of the Two Witnesses taking place during the first half of Daniel’s 70th Week, according to the chronology of the 7 Seals, 7 Trumpets and 7 Bowls’ Judgments in the Book of Revelation. Hence, the Lord is telling us here that the event recorded in Matthew 24:15-20 corresponds to that described in Revelation 11:1-2.

Finally, the Lord reveals to us the deceptive form that the One-World Religion will assume: CHRISLAM. For those who do not know about the Muslim’s hadith, one online dictionary defines it as ‘a collection of traditions containing sayings of the prophet Muhammad which, with accounts of his daily practice (the Sunna), constitute the major source of guidance for Muslims apart from the Koran.’

The Lord also explains to us the important connection between the Islamic end-time prophecies of Al Mahdi and their Prophet Isa, with the rise and establishment of Chrislam in the Great Tribulation as the One-World Religion of the satanic New World Order. I have also received repeated confirmations directly from the Lord that the ‘Beast of the Sea’, introduced in Revelation 13:2, will be revealed to the Islamic nations as their long-awaited Mahdi or saviour.

Not by coincidence, there has been a growing movement within the world in recent years to embrace the merger of Christianity and Islam, especially by apostate churches within the ecumenical movement, and with possible links to interfaith pluralism. Let us guard against this deception, and warn others about it, as we see end-time Bible prophesies being fulfilled at an amazing rate all around our world. The Lord tells us that “My people are destroyed for lack of knowledge.’ (Hosea 4:6a)

Let us tell the world that our King is coming, for He wants all to be saved, and none to perish (2 Peter 3:9). Shalom!
In His Truth,
Mark Chen

Web-links on relevant news articles:

1) What Is Chrislam?
http://www.compellingtruth.org/Chrislam.html

2) Are Jews Interested In The Al-Aqsa Mosque?
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/187691…

3) Jordanian Push For Palestine Resolution at U.N. Security Council, For Israel To Withdraw To Pre-1967 Lines By November 2016.
http://mirajnews.com/…/jordan-pushes-palestine-resolution-…/

4) Increasing Global Support For Unilateral Recognition Of State of Palestine.
http://www.huffingtonpost.com/…/a-resounding-public-suppo_b…

5) Crowdfunding Campaign To Prepare Architectural Blueprints For Jewish Third Temple
https://news.vice.com/…/jewish-group-crowd-funds-90k-for-th…
https://www.indiegogo.com/projects/build-the-third-temple–3

6) The Temple Institute’s 20+ Years Of Labour To Prepare Required Items For Third Temple
http://www.nowtheendbegins.com/…/the-coming-third-jewish-te…

7) What Are The Islamic End-time Prophecies Of The Mahdi and the Prophet Isa?
http://www.raptureready.info/…/what-do-muslims-really-mean…/