Pilih Yesus atau Dunia

picture-jesus-christ-light.jpg

“SEMUANYA adalah tentang pilihan – memilih HIDUP bersama-Ku atau mati bersama musuh-Ku.”

(Kata-kata Diterima dari TUHAN YESUS KRISTUS oleh hambaNYa Susan Davis, 12 Februari 2014 )

Susan ini adalah ALLAHmu – Aku siap untuk memberikan Kata-kata

Akulah TUHAN dari Surga – Akulah TUHAN di bumi – Aku akan mengambil mempelai-Ku dari bumi – membawanya menuju ke keselamatan untuk membebaskannya dari dunia. Dunia ini penuh dengan kejahatan- niat jahat. Anak-anak-Ku, hanya ada kejahatan yang menentang-Ku, TUHAN. Ada pemberontakan yang menentang kendak-Ku dan jalan-Ku. Kuperhadapkan kalian dengan pilihan. Aku telah memberikan kesempatan bagi kalian untuk memilih arah yang kalian inginkan: apakah itu dengan musuh-Ku atau dengan-Ku, PENCIPTA kalian.

Jika kalian memilih bersama musuh, kalian akan hilang selama-lamanya di neraka. Jika kalian memilih-Ku, maka kalian dapat keluar bersama-Ku, ketika Aku datang untuk mendapatkan mempelai-Ku – gereja-Ku yang sejati. Untuk merekalah Aku datang kembali – untuk menerimanya ke dalam DIRIKU SENDIRI – untuk membawanya kepada keselamatan. Semua yang memilih melawan-Ku akan tertinggal dan salah satu dari dua hal yang akan terjadi kepada mereka yang tertinggal: baik mereka akan ditinggalkan untuk menghadapi murka musuh-Ku dan murka ALLAH secara bersamaan saat hidup di bumi atau mereka akan akan terjebak dalam kehancuran secara tiba-tiba yang akan datang ke atas bumi dengan segera setelah pengambilan gereja – sang mempelai. Hal ini sesederhana itu. Mereka yang tidak dibebaskan ketika Aku datang untuk menyelamatkan milik kepunyaan-Ku sendiri dan terjebak dalam kehancuran tiba-tiba akan masuk ke dalam hukuman kekal terpisah dari TUHAN YANG HIDUP.

Ini serius anak-anak-Ku. Kalian harus sadar dan mengetahui bahwa dunia akan segera dibanjiri oleh kengerian dan Aku akan mengambil mempelai dan bumi tidak akan terlihat sama lagi. Bumi sudah mulai menutup dirinya sendiri melalui kejahatan yang mulai mengambil alih ke-empat penjuru dunia. Pakailah akal sehat kalian – lihatlah Tuhan kalian yang RENDAH HATI. Aku memberikan segalanya bagi kalian – Aku berdarah di kayu salib dan mati bagi umat-Ku sehingga mereka bisa hidup bersama-Ku untuk selamanya. Aku memberikan belas kasih dan sekarang kalian harus memilih SIAPA yang ingin kalian ikuti dan siapa yang kalian ingin percayai.

Apakah kalian ingin percaya kepada Perkataan-Ku – Firman dalam kitab-Ku yang telah Aku berikan bagi kalian untuk membasuh diri kalian? Ini adalah karya ROHKU untuk memberikan kalian jalan masuk kepada Firman-Ku, Kebenaran-Ku, jalan-Ku. Apakah kalian ingin mengenal-Ku dalam keintiman sederhana melalui doa, dengan mencari-Ku, melalui penyembahan dan waktu yang dihabiskan bersama-sama?

Kalian harus memilih. Ada pilihan yang bisa dipilih. Waktu yang dihabiskan mengejar dunia atau waktu yang dihabiskan mengejar Tuhan kalian dan mengenal-Ku serta jalan-Ku. SEMUANYA adalah tentang pilihan – memilih HIDUP bersama-Ku atau mati bersama musuh-Ku. Tunduklah kepada-Ku dan hidup. Berlari keluar dari-Ku dan jalan-Ku, maka kalian akan hilang untuk selama-lamanya. Kalian memiliki kehendak bebas untuk memilih tapi tawaran tidak akan selalu tersedia, jadi pikirkan hal ini dengan hati-hati karena waktu kalian untuk memilih-Ku, Tuhan kalian, semakin pendek tiap harinya. Aku mengasihi kalian, tapi Aku tidak akan selalu begitu sabar dengan dunia yang jahat dan kotor ini.

clip_image0174

Ini adalah TUHAN kalian: TUHAN yang mengasihi, baik, dan penuh kesabaran

YAHUSHUA HA MASCHIACH

Koordinasi Alkitab :

Matius 12:50Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibu-Ku.”
1 Samuel 15:23Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman TUHAN, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja.”
Yosua 24:15Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada TUHAN, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah; allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN!”

1 Tesalonika 5:3
Apabila mereka mengatakan: Semuanya damai dan aman–maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin–mereka pasti tidak akan luput.
1 Tesalonika 5:6 Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar.

Pilih YESUS bukan DUNIA..Pilih KESELAMATAN KEKAL bukan KEBINASAAN KEKAL.
Akiane_Kramarik_Jesus_04